Adresa ureda i pogona
Remetinečka cesta 5e, 10 000 Zagreb

Nalazimo se u blizini Zagrebačkog velesajama.

Za domaće pozive

Telefon:
01 6524 717
01 6555 657

Mobitel: 091 513 8448

Za međunarodne pozive

Telefon:
+385 1 6524 717
+385 1 6555 657

e-mail: info@semig.hr